Stacja Techniczno-postojowa (STP) metra w Warszawie

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Gülermak Sp. z o.o.

Pracownia projektowa: Andrzej M. Chołdzyński

Data realizacji: 10/2023 – 05/2024

Zakres prac: Kompleksowe wykonanie elewacji zewnętrznej wentylowanej.