Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Gać

Dostawa i montaż płyt warstwowych dachowych oraz elewacyjnych wraz z pełnym wykończeniem dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Gać.

Data realizacji: 06.08.2013 – 30.06.2014

Inwestor: Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. zo.o.

GW: Warbud S.A.

Zakres prac:

– Obudowa dachów płytami warstwowymi – 1200m2;
– Dostawa i montaż klap dymowych;
– Dostawa i montaż orynnowania;
– Dostawa i montaż płyt warstwowych elewacyjnych.- 2000m2;